Bengt understrekar viktigheita ved beredskap: - Å få på plass det skapar tru og tiltru