– Jeg har fulgt loven, sier Hole. – Avgjørelsen er fattet av feil person, sier jusprofessor