Folk kom milevis fra for å se det første funkishuset i dalen