Bengt med utenriks- og forsvarskomiteen til USA: – Kunnskap og forståelse er viktigere enn noen gang