Ellen er nytt styremedlem i Småbrukarlaget: – Vi må presse regjeringa