Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ba kommunene om en tilbakemelding på hvor mange flyktninger de kan ta imot etter at de er bedt om å bosette 37.000 i år.

Nå svarer kommunene kun halvparten, 18.885 personer, skriver Kommunal rapport.

Fem kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om, og 103 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er bedt om.

De resterende kommunene som har svart, har vedtatt færre plasser enn de er bedt om.