Kort oppsummert

  • Dovre og Lesja kommunene i Norge opplevde en befolkningsøkning på totalt 54 personer i 2023.

  • Innvandring utgjør den største andel økningen, med henholdsvis 29 personer i Dovre og 19 i Lesja.

  • Det ble registrert flere innflyttere enn utflyttere, nettinnflyttingen var 46 i Dovre og 20 i Lesja.

  • Det var et fødselsunderskudd i disse kommunene, med 10 i Dovre og tre i Lesja.

  • Nord-Gudbrandsdalen opplevde en total økning på 236 innbyggere i 2023.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

Størst øke var det i Dovre, der folketallet økte med 37 personer. I Lesja var det en øke på 17 personer.

Det er innvandring som utgjør den store økningen, med 29 personer i Dovre og 19 i Lesja. I samme periode er det også flere som er registrert som innflyttere enn utflyttere. Dovre har en nettoinnflytting på 46, Lesja på 20.

Når det kommer til forskjellen mellom antall fødte og døde går kommunene i minus. I Dovre var det en forskjell på 10, i Lesja på tre.

Samlet sett går innbyggertallet i regionen fram med 236 personer i 2023, og det var ved årsslutt 18126 personer bosatt i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Av disse var 688 personer registrert som innvandrere. Det er fødselsunderskudd, i 2023 ble det født 65 færre enn det døde. Det var fødselsunderskudd i alle kommuner.

Kommunene Skjåk og Vågå er de eneste som opplever tilbakegang i innbyggertallet sitt. Lom står på stedet hvil. Størst folkevekst har Sel, med 137 personer.

Til sammen økte innbyggertallet i hele Gudbrandsdalen, inkludert Gausdal og Lillehammer, med 328. Det var ved årsslutt bosatt 71313 personer i disse kommunene.

Det er såvidt mer enn Hamar og Ringsaker kommune til sammen, der tallet var 68491 personer.

Dette er tallene for Nord-Gudbrandsdalen:

KommuneBefolkning 1. januar 2023FødteDødeInnvandringUtvandringInnflytting, innalandskUtflytting, innalandskNettoinnflytting inkl. inn- og utvandringFolkevekstBefolkning ved utgangen av kvartalet
Dovre2466203029171228846372503
Lesja196612151912574420171983
Skjåk214715209146562-2-62141
Lom221219328580701302212
Vågå35323043121813111411-13531
Sel55674667611211735532101895756
Totalt178901422076888762893129823618126