Ola har satt toner til Auduns dikt: – Det er så god takt i dem