Bevilget 50 000 kroner til sommerjobbprosjekt for ungdom