På landsbasis ser man nå en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år. En rekke politidistrikt har, allerede ved utgangen av oktober i år, passert det totale tallet på antall ruskjørere for 2021 i aldersgruppen under 25 år i sitt politidistrikt.

– Svært urovekkende

Tallene viser kun antall anmeldte for ruspåvirket kjøring på norske veier hittil i år. For prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er dette skremmende nyheter å ta med seg inn mot julebordsesongen:

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at rundt hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Bendheim.

Julebordsesongen er en tid med mer rus, og Bendheim mener mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Hun mener dette fort kan skape farlige situasjoner på veiene.

– 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor, sier Bendheim.

Store mørketall

Bendheim minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere:

– Tallene på rusanmeldte sier noe om hvor mange som blir tatt, men lite om hvor mange som faktisk kjører ruset. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring.

Hittil i år er totalt 2148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent på landsbasis.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket med endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid, sier Bendheim.

900 ganger større risiko

Bendheim minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger, med en promille på over 0,5:

– Som en konsekvens av de høye tallene på unge ruskjørere, øker vi nå innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ruskjøring og ungdom inn mot julebordsesongen. Innsatsen skal legges inn der hvor vi når ungdom best, nemlig gjennom sosiale medier, avslutter Bendheim.