Landbruks- og matdepartementet har delegert vedtaksmyndigheten for en rekke statlige tilskudd til kommunene. Statsforvalteren har myndighet og ansvar til å fordele og informere om rammene for tilskuddene til hver kommune.

Statsforvalteren har fordelt beløpsramme til kommunene innenfor syv kategorier. Samlet fordelt ramme i parentes. Se beløpsrammen for Lesja og Dovre nederst i saken.

 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

 • Vegbygging, drift med taubane, hest o.a. (11,730 mill kr)

 • Tilskudd til skogkultur miljøtiltak og andre tiltak (26,0 mill kr)

 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (24,015 mill kr)

 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord (19,0 mill kr)

 • Tilskudd til tiltak i beiteområder (3,970 mill kr)

 • Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket (7,90 mill kr)

KommuneTilskudd miljøtiltakTilskudd drenering av jordbruksjordTilskudd tiltak beiteområderTilskudd kulturlandskapNMSK SkogkulturNMSK vegbygging
Lesja415 000500 000150 000-128 00067 000
Dovre395 000200 00060 000-95 00080 000

Kommunene fatter også vedtak i ordninger der det ikke fordeles budsjettramme på kommunenivå:

 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

 • Regionale miljøtilskudd i jordbruket

 • Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

 • Tilskudd til tettere planting og gjødsling som klimatiltak