Det melder Lesja kommune på sin heimeside. Fjellvegen mellom Lesja og Vågå har vinterstengt, men kan no ferdast på att.

Vegen er bomveg.