Redusert tilbud ved en del trafikkstasjoner i sommer