Disse ble morløse i natt – moren sannsynligvis angrepet av ulv