Kan Dovre satse på vinproduksjon i framtida? Det tror Peter