Flere omkomne i trafikken i år – mange av dem unge

foto