Ordføreropprop om tiltaksplaner for villrein: – Vi krever at kommunene involveres i sterkere grad

foto