Dersom politiet tar deg mens du svir dekkene dine kan det føre til både anmeldelser, førerkortbeslag, forenklede forelegg, gebyr og avskiltinger. Det kan nok være verdt å huske på når det klør for mye i gasspedalfoten.