– Språket er i stadig endring, og det må det få lov til