Torsdagens snittpris per kWh er 7,5 øre lavere enn onsdag og 11,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele februar endte på 23,9 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Strømprisen i Midt-Norge har ikke vært lavere siden 15. november i fjor. Da betalte strømkunder her i snitt 18,59 øre per kilowatttime.

Maksprisen torsdag på 32,4 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 5,2 øre lavere enn onsdag og 19,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 53,2 øre.

Minsteprisen blir på 8,06 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.