I 2022 ble det bygd 44 slike i Lesja - i Dovre ble det bygd fem

foto