Song til systera Andrea (19): - Ei sterk oppleving