– Slike kjøretøy er vi svært fornøyde med å få vekk fra veien