Rundt 6000 bønder hadde tatt turen til hovedstaden tirsdag, for å aksjonere mot landbruksoppgjøret.

– Vi fikk veldig stor støtte fra folk, de filmet oss og viste tommelen opp. Jeg fikk følelsen av et stort samhold, sier Egil Romsås.

Sammen med andre norddøler fylte de en buss til Oslo, og var med på tog fra Landbrukets hus til Stortinget, med kamprop og apeller utenfor Stortinget.

– Det var høy stemning, og mange som viste oss støtte gjennom apeller. Også Sylvi Listhaug holdt tale. Hun gjentar mye det samme som før, politikken deres er å ta fra de små og gi til de store. Vi jobber for det beste for forbrukerne, for at de skal ha trygg mat, og levende bygder, sa Romsås.

Stille forsamling

– Takk for at jeg fikk komme. Det er trist at vi ikke er kommet til enighet, innledet Listhaug.

Rett før hun gikk på podiet hadde bondelagsleder Nils T. Bjørke oppfordret til å ta pent imot ministeren. Det var ingen buing som møtte ministeren – kun en øredøvende stillhet.

– Denne regjeringa ønsker at bonden skal bestemme mer. Vi meiner at norsk landbrukspolitikk ikke kan være styrt ut av begrensninger for de små, men gi muligheter for alle til å utvikle seg som selvstendige næringsdrivende. Dette er viktig for rekruttering og økt matproduksjon i Norge, sa hun.

– Regjeringa sier en ting, og gjør noe annet, mener Romsås.

Rundt 400 bønder fra Oppland deltok, i følge Oppland Bondelag.

Grønt oppmøte foran Stortinget. (Foto: Egil Romsås) Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga