Det er levert tre søknader om å arrangere Landsskytterstevnet 2015. Både Kongsberg, Elverum og Lesja har levert søknader.

- Det er første gang vi har tre søkere, forteller Terje Vestvik, ass. generalsektretær i Det frivillige skyttervesen.

I følge turnusen til stevnet er det Lesja som står oppført i 2015, men det er fritt fram for andre å søke også. Det samme skjedde da avgjørelsen om stevnet i 2012 skulle avgjøres, Os sto for tur på turnuslisten, men både styret og skyttertinget gikk for Voss. Den endelige avgjørelsen blir tatt på skyttertinget i slutten av juli. Vestvik tror dette blir spennende.

- Her blir det kamp. Arrangørene selv må gjøre et framstøt og drive valgkamp fram mot skyttertinget. Her blir det også viktig hva kommunene bidrar med, sier Vestvik.

Han tror mange har oppdaget effekten av Landsskytterstevnet de siste årene.

- Her har du 15 000 mennesker som er i bygda i et par dager, det gir en voldsom effekt for næringslivet. Det er mange som ser muligheten, både når det gjelder økonomi og profilering på tv, sier Vestvik.

Les mer i papirutgaven av VIGGA.