– Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner, skriver Tøndevoldshagen.

Dette gjelder ikke bare for bål og grilling i utmark, men også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet ble satt i kraft fredag 6. juli og det gjelder inntil vedtaket blir opphevet.

– Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter grundig risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak. Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet, skriver brannsjefen.

Hvis man skal tro yr.no vil forbudet vare en god stund til. Først neste fredag er det meldt om en liten regnbyge.