Kommunereformen og et eventuelt innbyggerinitiativ for å få flyttet kommune- og fylkesgrensen, for å få innlemmet Bjorli til Møre og Romsdal, var bakgrunnen for møtet.

Ordfører i Rauma, Lars Hustad (H) og ordfører i Lesja, Mariann Skotte (Sp), var spesielt inviterte, etter ønske fra grendautvalget. Aslak Enstad, styremedlem i grendautvalget og Høyre-politiker, sto i spissen for møtet.

Skotte og Hustad informerte innledningsvis om hvordan reformprosessene har foregått i de to kommunene.

Bjorli og Rånå utgjør 86 innbyggere av nesten 2100 innbyggere i Lesja kommune. Nesten 50 personer møtte opp på møtet, blant disse var de fleste innbyggere lengst vest i kommunen, i tillegg til noen få hyttebeboere, flere lokalpolitikere i Lesja og et par politikere fra Dovre.

Gresset grønnere

– Bjorli er en utkant i kommunen, og Lesja er en utkant i fylket. Det handler ikke om naiv tro på at gresset er grønnere på den andre siden, men vi ønsker en åpen debatt, innledet Aslak Enstad innledningsvis.

Hustad informerte om at det aldri har vært forslag i kommunestyret om en utredning med Lesja, og at det derfor ikke har blitt vedtatt.

Andre grenser

Jonas Brøste Velure tok ordet under møtet, og mente dagens kommunegrenser er utdatert, og at det må organiseres på en annen måte enn i dag. Og at det ikke må bli for langt til for eksempel helsetjenester.

Jonas Brøste Velure.

– Det er ikke det at de lenger øst skal ha dårligere tilbud, men det skal ikke gå på bekostning av oss, mente Brøste Velure.

Han tror en sjukeheim lokalisert på Lesjaskog ville være positivt for Bjorli, med gode ringvirkninger.

Problem med helsetjenester over grensene

Mariann Skotte var klar på at det skal jobbes med samarbeid om helsetjenester på tvers av fylkene. Rådmann i Lesja, Kai Ove Riise, informerte om at det har vært etterlyst en oversikt over den nasjonale ambulanseberedskapen i møte med Sykehuset Innlandet.

Hustad sa at de rigide grensene for pasientene er et problem, og at mange tilreisende til Bjorli tar bilturen over fylkesgrensa før de ringer legen.

Varaordfører i Lesja, Ronald Kikut (Sp), mente det var viktig å få løst opp de byråkratiske grensene, ikke bare for helsetjenester, men andre blålysetater.

Skeptisk

Stein Inge Bjorli uttalte at han var skeptisk til reformen i sin helhet, men kom med et direkte budskap om at de kunstige grensene må mykes opp.

– Det kan du ta opp i sentralstyret i Høyre, at en fjerner de kunstige grensene, sa Bjorli som en utfordring til Hanne Velure.

Vil ikke sende barna vest

Helse og skole var to tema som gikk igjen under møtet. Forelder Benny Karste spurte om det ved en flytting av fylkesgrensen, var ment å sende skolebarn fra seks år i skolebuss 40 minutt til Åndalsnes, på det han mener er en svært trafikkfarlig strekning. Skolebussen fra Stuguflåten til Lesjaskog tar cirka 20 minutter.

Benny Karste var skeptisk til å sende skolebarn med bussen til Åndalsnes ved eventuell justering av grensene.

– Den vegen er farlig, og at det ikke har skjedd noe der, er utrolig. Skal ungene våre sitte på med bussen ned der? Ungene har vi bare til låns, sa Karste.

Aslak Enstad, som var ordstyrer, svarte at han mente det måtte tenkes helhet.

Aslak Enstad (t.h.) fra Bjorli-Rånå Grendautvalg inviterte ordfører i Rauma Lars Olav Hustad til møte.

– Om grensene blir flyttet, håper jeg det fortsatt blir opprettholdt tjenester her oppå, og at ungene forhåpentligvis kan gå på Lesjaskog, sa Enstad.

Gangveg til grensa

Næringsutvikling, spesielt reiseliv, var også tema. Gangveg til Bjorli og videre til Rauma, eller mangelen på sådan, var også nevnt under møtet. Laila Brøste sa at det var et stort savn med gangveg til Rauma. Det var også spørsmål om hva som foregår fra Åndalsnes og østover.

– Vi har planer om gang- og sykkelveg fra Åndalsnes og oppover. Det skal legges kabel i forbindelse med det nye kraftverket på Verma, og vi håper å bygge gang- og sykkelveg samtidig, informerte Hustad.

– Ei god melkeku

Magnar Velure, som har drevet Bjorli Skiskole og Skiutleie og Bjorli camping i en årrekke, mente utviklingen på Bjorli de siste årene har vært tragisk.

– Jeg tror antall ansatte i turistnæringen de siste 20 årene har falt med 70 prosent, sa Velure.

Han mente Lesja kommune har forsømt seg med at det ikke har blitt satset på planlagte anlegg på Bjorli, som kunne gitt tilbud til tilreisende, og inntekter til bedrifter.

Magnar Velure.

– Bjorli som reiselivsmål har det bedre med å rette seg mot vest. Kommunen må ta skeia i ei annen hånd, og ikke bare skryte av Bjorli i festlig lag. Det er brukt som ei god melkeku, og penger er brukt andre steder, mente Velure, til applaus fra forsamlingen.

Tungt reiselivsmarked

Nasjonalparkriket Reiseliv AS var også et tema under møtet, og ble kritisert av Magnar Velure, Aslak Enstad og kommunestyremedlem Hanne Alstrup Velure (H). Hanne A. Velure mener profilen til NPR ikke passer markedet på Bjorli. Ordfører Skotte presiserte at kommunen har gått for NPR, og mente det er et bra prosjekt. Hustad informerte om Nordveggen-satsingen.

– Det er krevende med reiseliv. Det har vært mye frem og tilbake. Det er et tungt marked, og det har vært satset mye penger, forklarte Hustad.

Formannskapet til Tindesenteret

Skotte har invitert seg og formannskapet i Lesja på omvisning i Norsk Tindesenter etter det har åpnet i mai, og skal også møte formannskapet i Rauma. Rådmann Riise informerte om at stillingen som næringsutvikler i kommunen er vakant, og at han er usikker på hvordan det skal organiseres i fremtiden.

– Hvis vi skal bruke lønnsmidler på arbeidet, er det viktig at vi får igjen noe, mener Riise.

Han er i dialog med andre kommuner om hvordan arbeidet utføres andre steder, for å få ideer.

– Ikke noe nytt

Hvor vegen går videre etter møtet, skal Bjorli-Rånå Grendautvalg vurdere på møte etter påske, forteller Enstad. Han etterlyste mer åpenhet rundt prosessen, men det var ikke ordfører Skotte enig i.

– Det har vært åpenhet. Det kom ikke frem noe info i dag som ikke har vært sagt tidligere, mente Skotte.

Hun berømmet initiativet til grendalaget for engasjementet i reformen. Enstad oppfordrer andre grendalag til å invitere til diskusjon.

Skotte mente det ikke var kommet frem noe nytt under møtet.

- Jeg synes det er fokus på så mye negativt, for det er mye positivt som skjer, sa Skotte etter møtet.

Mange spørsmål

Hanne A. Velure mente møtet var nødvendig, og var glad for at så mange turte å si noe.

Aslak Enstad og Hanne A. Velure er partifeller i Høyre.

– Jeg synes dette er en så viktig sak, og en hører jo hvor mye spørsmål folk har, sa Velure.

Hustad var klar på at reformen i Lesja og Dovre ikke var Raumas anliggende.

– Den som ønsker noe her, må selv ta initativ, poengterte Hustad, og forklarte at en eventuell grenseflytting og krever behandling på fylkesnivå.

Lesjas ordfører Mariann Skotte (Sp) og varaordfører Ronald Kikut (Sp) samtaler med Raumas ordfører Lars Olav Hustad (H)