Dovre skole står i disse dager på startstreken til en spennende satsing på matematikk i praksis. De er i gang med et samarbeid med Matematikkbølgen, drevet av blant annet den internasjonalt anerkjente matematikeren og kunstneren Mike Naylor, som har vunnet en rekke priser for sitt arbeid.

Inspirasjon til lek og læring

- Vi er den den første skolen de samarbeider med på denne måten, så vi blir et slags pilotprosjekt for dem, forteller rektor ved Dovre skole, Sissel Anita Elvestad Øwre.

Planen er å bygge en matematikkpark på området foran skolen. Den skal kunne benyttes i undervisning, men også i fritid, og bestå av funksjonelle skulpturer som inviterer til aktivitet og matematisk tenking.

- Det vil bli utarbeidet undervisningsopplegg tenkt fra barnehage til ungdomsskole knyttet til parken, men skulpturene skal være bygd slik at de innbyr til aktivitet og utforsking på flere måter. Slik sett blir det en viktig oppgradering av lekeområdet vårt, samtidig som det bringer kvalitet inn i matematikkundervisningen, forteller Sissel.

Skulpturparken på Dovre blir unik i landet, og Sissel håper å kunne inspirere andre til å følge Dovres eksempel.

Velger å være optimistiske

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved leder Astrid Ruste er også koblet på prosjektet, og hun forteller om stort engasjement blant foreldrene. FAU er i gang med en idèdugnad for å samle inn en egenandel på 200 000 kroner skolen trenger for å kunne søke om FOU-midler (midler til forsknings- og utviklingsprosjekter) til å finansiere prosjektet.

- Folkemøtet sist uke viste at Dovrebygda kan mobilisere når det trengs, og på mange måter er timingen perfekt, mener Astrid.

Hun viser til den skjerpede økonomiske situasjonen i kommunen, og diskusjonen som pågår rundt skolestrukturen.

- Jeg tror det er viktig at vi ikke setter oss på gjerdet og venter. Vi må våge å være optimister, supplerer Sissel.

Pengeinnsamlingen er allerede i gang, og de to har god tro på å ha egenandelen i orden så søknaden kan bli sendt inn før jul.

Internasjonalt anerkjent matematiker

Idèen kom i kollegiet på Dovre skole da de jobbet med prosjekt mattelys i samarbeid med Matematikksenteret. De hadde satt seg som mål å bli bedre på praktisk problemløsing, og i den forbindelse kom tanken om å få til faglige oppgaver knyttet til utendørs aktivitet. De søkte midler fra den kulturelle skolesekken for å komme videre med planene, og fikk det innvilget under forutsetning at de knyttet til seg en kunstner, og der kom Mike Naylor og Matematikkbølgen inn i bildet.

- Naylor er utrolig dyktig både på matematikk og kunst, og måten han kombinerer det på i arbeidet sitt er veldig spennende, sier Sissel.

Matematikkbølgen har tegningene klare til de første skulpturene, og Sissel er svært fornøyd med samarbeidet så langt.

- Dette kan bli stort, sier hun.

Et løft for sentrum

Skulpturene er dekorative, men først og fremst er dette utsmykking som innbyr til aktivitet. Håpet er å kunne jobbe med prosjektet kontinuerlig i årene fremover, og utvide parken fra den første skulpturen til et tema som kan gå igjen, gjerne både inne og ute.

- Det vil heve kvaliteten ved skolen vår, både i matte og andre fag, mener Sissel.Samtidig er det jo en gave til lokalsamfunnet. Utsmykking og lekeapparater i ett, på en fin tomt midt i Dovre sentrum.

- Jeg tror det kan bli en møteplass for lokalbefolkningen, sier hun.

- Kommunen er jo i gang med et sentrumsutviklingsprosjekt, og det mener jeg dette inngår i, sier Astrid.

Håpet er også å kunne dra inn lokale håndverkere, for eksempel fra Håndverksskolen, slik at en større del av bygda kan få et eierskap til prosjektet, som de håper kan bidra til å sette Dovre på kartet på en positiv måte.