Uklarhet om rådmannssaken - trukket eller utsatt?

foto