Ymbjørg er den sjuande i bedrifta til å ta imot medalje for lang og tru teneste