Store protester fra medlemmer som ikke fikk slippe inn