Forslag om å leggje ned tingretten i Vågå og flytte denne til Hamar