- Vi var aldri i tvil om å halde årets turmålaksjon