– Vi skjøt en lørdag morgen som stod mellom E6 og Avsjøen. Det ble også skutt en tidlig tirsdag morgen på sykkelstien ved Heglingsbakken, forteller Tord Bretten i Statens Naturoppsyn.

Oksen som ble skutt torsdag ved Hagesetra ved Vålåsjøen, gikk inne på en seterkve og var aggressiv mot folk.

Miljødirektoratet gjorde et vedtak om å ta ut 15 dyr fra mars/april til september. Flokken på sju som ble skutt i Vålåsjø-området var fra oppdraget med å ta ned bestanden.

Fire igjen

– I den nye forvaltningsplanen skal stammen ned til 200 vinterdyr. Vi har skutt elleve av disse til nå. Dette er problemdyr, og det er fire igjen å ta ut, sier Bretten.

Han forteller at de nå har 250 vinterdyr pluss kalver, som utgjør over 300 dyr.

– Men en vil se en del avgang. Hvert eneste år ryker det med en del kalver av lungebetennelse og av skurv, i tillegg til at det ryker med noen andre dyr. Det har egentlig ikke vært noen vekst i stammen det siste året, sier han.

200 vinterdyr

Da den nye forvaltningsplanen for moskus kom ved årskiftet, var det et ønske fra kommunene rundt om en stamme på 200 vinterdyr, for å få mindre smittespredning.

– Forslaget til fylkesmennene var at vi kan ta ut dyr som går ned der de ikke bør være. Og det er i sør at problemene er størst. Nedover Drivdalen har du jo bare fastboende på Kongsvold og Drivstua, sier Bretten.

Han forteller om et rekordstort antall med voksne okser etter tellingen i april.

– Vi har en høy andel voksne okser, vi har hatt 55 i vinter, og har aldri hatt så mange før.

Oksene største problemet

Det er de voksne moskusoksene som er de største problemdyrene.

– Oppdraget er å ta dem ut når de blir et problemdyr, slik at vi tar de rette dyrene. Vi skal også ta ut noen produksjonsdyr, men de haster det ikke så med. De kan vi ta i august/september, opplyser han.

Å ta ut de eksotiske urdyrene er ikke like populært hos alle.

– Det er ikke jeg som avgjør hvem som skal dø eller ikke. Jeg bare utfører det, sier Bretten.

Det oppstår fort konflikter når moskusene trekker ned mot hytter og hus, og en kan gå seg rett på dem. En avstand på 200 meter anbefales for å unngå konfrontasjon og forstyrrelse av dyrene.

– Problemet er for eksempel slik som det er ved Grønbakken der de går ved husene. Du vet jo aldri, plutselig så står de rundt hjørnet i skyggen. Det er ikke heldig, men vi har muligheten til å ta ut slike dyr. Vi kontakter jo Fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle, så tar de avgjørelsen om hvilke som skal skytes, avslutter Bretten.

Tord Bretten i SNO. Foto: OPP