Det skal blant annet arbeides på sporet mellom Dovre og Dombås. Her skal det skifes ut 720 meter med skinnegang.

– Dovrebanen er hovedpulsåra for gods- og persontrafikk i Midt-Norge. For å sørge for at jernbanen er i best mulig stand, skal Bane NOR bruke pinsehelga til å drive vedlikehold, sier Kirsten McDonagh, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR i en pressemelding.

Mellom natt til 18. og til kvelden 20. mai settes trafikken på pause. Derfor blir det buss-for-tog på Dovrebanen i pinsen.

– Vi har respekt for alle som mister togtilbudet i disse dagene, og vi tenker også på naboene som opplever støy fra vårt vedlikehold. I det lange løp sparer vi de reisende for flere små arbeidsperioder, og naboer for flere helger med støy og uro. Ikke minst koster det mindre for fellesskapet når jernbanen utnytter tider og effektiviserer jobben, sier regiondirektør Kristine Jessen.

Randklev bru skal etter planen åpnes opp for trafikk på kveldstid den 20. mai. Allerede dagen etter begynner persontogene å kjøre.

– I løpet av helga skal vi blant annet bytte stikkrenner for å sørge for bedre drenering, gå over det elektriske anlegget og bytte ut sviller og skinner. Alt dette er nødvendig vedlikehold som sørger for at vi kan frakte gods og mennesker miljøvennlig langs Dovrebanen, sier Jessen.

Her skal det jobbes:

 • ·       Eidsvoll – Strandlykkja: Rutinemessige kontroller av kontaktledningsanlegget på dobbeltsporet.

 • ·       Eidsvoll – Hamar: Rutinemessig kontroller med arbeidstog

 • ·       Langset stasjon og Langset – Strandlykkja: Lyskildebytte i Molykkja og Ulvin-tunnelen

 • ·       Langset stasjon, Langset – Strandlykkja og Strandlykkja stasjon: Rutinemessige kontroller i tuneller og sporveksel

 • ·       Strandlykkja – Espa: Forberedende arbeider med montering av kabelkanaler på Kleverud

 • ·       Strandlykkja – Hamar: Stabilisering av sporet med pakkmaskin

 • ·       Espa stasjon: Bytte lysmast, arbeid med elektrisk anlegg

 • ·       Stange stasjon: Arbeid med kontaktledning og sporarbeider

 • ·       Ottestad – Hamar: Svillebytte over en strekning på 442 meter

 • ·       Hamar stasjon: Vedlikehold av sporkryss

 • ·       Bergsvika – Brøttum stasjon: Svillebytte over en strekning på 620 meter

 • ·       Moelv – Bergsvika, Brøttum – Bergseng og Bergseng stasjon: Smådelebytte.

 • ·       Hamar – Lillehammer: Fjellsikringsarbeid

 • ·       Hove – Fåberg: Arbeid i forbindelse med ny Hove hensetting (parkeringsplass for tog)

 • ·       Ringebu – Kvam Stikkrennebytter

 • ·       Dovre - Dombås: 720 m skinnebytte.

 • ·       Kongsvoll - Oppdal: Tunnelsikring

 • ·       Fagerhaug – Ulsberg: Stikkrennebytter

 • ·       Garli: Arbeid med sporveksel

 • ·       Soknedal – Støren: Arbeid med kontaktledning

 • ·       Støren stasjon: Vedlikehold av sporveksel

 • ·       Støren – Hovin: Svillebytter

 • ·       Lundamo – Melhus: Svillebytter, rutinemessige kontroller, arbeid med det elektriske anlegget.