Ber folk over 65 år om å ta kontakt om ny vaksinedose