foto
Å drive heilårsdrift med ski på Bjorli og fruktdyrking i Hardanger kjenner Magnar seg ferdig med. No vil han berre fokusere på frukt. Foto: Frida Amundgård

Etter 37 år i skimiljøet på Bjorli, takkar Magnar for seg