foto
Minilammet syg på kinnet til Edvard. Det kitlar. Foto: Marit Tynnøl

Lamming på Lesja

Heime hjå Vidar Amundstad og Marit Svanborg er det travelt arbeid, med mange lammingar nesten kvar dag.