Rundt om i Innlandet kommer det før skolestart opp skilt langs skoleveger for å gjøre bilistene oppmerksomme på at de kjører på en skoleveg.

– Vi oppfordrer alle andre trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på disse vegene, og ta hensyn til skolebarna, sier Sjur Strand, leder av FTU.

Han underbygger dette med at de minste ungene ikke har forutsetninger for å vurdere fart eller lese trafikkbildet.

– La bilen stå

Det kan være fristende å kjøre barna innom skolen når en likevel er på veg til jobb.

– Vi oppfordrer dem som bor nær skolen til å la bilen stå hjemme, og heller gå eller sykle til skolen sammen med barna. Dette er positivt for både folkehelsen, miljøet og trafikksikkerheten, fortsetter Strand.

Han har forståelse for at alle ikke kan gå eller sykle med barna til skolen.

– Vi har derfor startet arbeidet med å stimulere til å etablere hjertesoner rundt barneskolene i fylket. I hjertesonen skal det være minimalt med biler, og et tydelig skille mellom gående og syklende elever og biler og busser, forklarer FTU-lederen.

Sjur Strand oppfordrer derfor foresatte som kjører barna til skolen med hjertesone om å følge anvisningene i nærheten av skolen.

På skoler hvor det ikke er markerte hjertesoner, oppfordrer Strand voksne til å ferdes med stor forsiktighet.  Han oppfordrer også kommunene i samarbeid med FAU om å sette i gang prosessen med å etablere hjertesoner rundt disse skolene. Det kan søkes om tilskudd fra fylkeskommunen til arbeidet.

– For noen er det kanskje også en mulighet å la barna gå siste biten til skolen. Dette vil redusere antallet biler nær skolen, noe som også er viktig for trafikksikkerheten, forklarer Sjur Strand.