Men teamdeltaking i regi av Nord-Østerdal skiskytterkrets (NØSSK) har ikkje vore berre ei gledeleg satsing for idrettslaget. Konfliktnivået innad i DIL har vore til tider høgt den siste tida. Sponsoravtala mellom DIL og hovudsponsor Sparebank1 Lom og Skjåk sette nemleg krav om at alle skiskyttarane frå Dombås går konkurransar og trenar med utstyret som profilerer banken. Kretsen også tilsvarande profilering på teamdeltakarane sine.

Les om saka i Vigga denne veka