Lesja kommune må forbetre seg på avlaupsområdet

foto