Drivstoffutslipp på Dombås: – Dette er stort og alvorlig