Disse skal undersøke hva som trengs av kompetanse i Gudbrandsdalen framover