– Viktig å gje litt skryt til eigedomsforvaltaren

foto