Ingunn vil sende ein stor takk: – Eg kunne ikkje følt meg betre ivareteke

foto