Snart klart for innflytting i nyfjøset til Helene og Ole Martin

foto