367 817 kroner til gode formål i Lesja og Dovre - Sjå kven som fekk kva i 2018

foto