Søknadsfristen til den ledige stillingen som fylkesmann i Oppland gikk ut 9. september 2014. Det er totalt 10 søkere til embetet; to kvinner og åtte menn.

Simen Bjørgen (44), Lom, adm. dir. Norsk Kulturminnefond

Eli Blakstad (52), Sør-Fron, Fagdirektør

Aksel Hagen (60), Lillehammaer, 1. amanuensis

Gjermund Hagesæter (53) Bergen, Stortingsrepresentant

Stian Holen (47), Haag, Head of Strategy and Policy

Arne Hovland (50), Øyer, selvstendig næringsdrivende

Christl Kvam (52), Gjøvik, Regiondirektør NHO Innlandet

Inge Øystein Moen (63), Hamar, Høgskoledirektør

Torstein Rudihagen (63), Lillehammer, Rådgiver

Harald Sunde (60), Ringsaker, Pensjonert forsvarssjef

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utnevner ny Fylkesmann.