Mosvik og Inderøy stilte ett tydelig krav til myndighetene for at kommunene skulle slå seg sammen. De ønsket seg vegforbindelese med tunell. De er nå èn kommune, forbundet med statlig finansiert veg og bro. Myndighetene vil helst at flest mulig driver prosessen selv, og slår seg sammen frivillig. Det finnes flere eksempler på at dette kan brukes som pressmiddel. - Vi har minst tre brennaktuelle saker her nå, som alle er aktuelle for slike forhandlinger, mener prosjektleder Håvard Gangsaas, og viser til rovdyrproblematikken, HVSKS og videregående skole på Dombås.

Glem nullalternativet

Sist uke hadde sittende formannskap i Lesja og Dovre sitt siste felles møte, før nye krefter tar over etter ny konstituering. Det de først og fremst diskuterte, var hvor vegen med kommunereform skal gå videre.

Da det tidligere i høst ble kjent at Lesja kom på Robek-lista, oppsto det et lite vakum i prosessen, men nå er begge kommuner innstilt på å fortsette arbeidet som var påbegynt. Og rådet fra den gamle styringsgruppa til den nye er å glemme nullalternativet, og fokuserer på konkrete, positive effekter av reformen.

- Vi må få bort nullalternativet. Vi må realitetsorientere folk i forhold til at det kommer en endring. Deretter må vi spørre dem hvilken type endring de ønsker. Og da må vi ha tydelige alternativer på plass, mener Hanne Velure (Lesja H).

Les mer i neste utgave av Vigga.