- Vi mener at vi står sterkere i flokk, sa, Hans Martin Hovengen til de frammøtte på informasjonsmøtet på Bjorli forrige uke.

Ett av diskusjonstemaene på møtet ble imidlertid hva denne flokken skal hete.

Hovengen er daglig leder i Nasjonalparkriket reiseliv, og orienterte om arbeidet som Nasjonalparkriket reiseliv er i gang med. Det er den nye organisasjonen som skal ta seg av blant annet markedsføringen og administrasjonen som reiselivlagene i Sel, Dovre og Lesja tidligere måtte ta seg av hver for seg. Under møtet på Bjorli var stemningen optimistisk, men navnet på nettsiden ble diskutert. Mange av medlemmene på Bjorli føler seg ikke hjemme under rondane-dovrefjell.no navnet.